Producentorganisationen bedriver ett flertal projekt för att nå målen i artikel 7 i förordningen om den Gemensamma Marknadsordningen.

SLUSS (Selektivt Långsiktigt uthålligt sik Fiske i södra Bottenhavet)Projektets syfte är att införa en helt ny sorts varsam metod som leder till ett effektivt och Hållbart nyttjande av fiskresursen .Pilot projektet avser att ta fram en metod att selektera ut småväxt sik och smolt från sälsäkra Pusch-up Fällor där innergarnet i fällorna byts ut mot 50mm fyrkants maska vilket gör att fällorna får en optimal selektering. 50 Pusch-up fällor kommer att byggas om inom detta projekt Just nu är projektet inne i ett aktivt skede och 19 fällor har bygds om redan. Projektet kan bli ett viktigt steg för överlevnaden av det småskaliga kustfisket och kommer att genomföras under 2017-2019 och finansieras av Leader -Gästrikebygden och europeiska fiskefonden.