HaV föreslår anpassningar av regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

19 november, 2017 HaV föreslår vissa anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske. För att underlätta införandet av landningsskyldigheten...

Written by:

19 november, 2017 / Comments (0)

Explosionsartad ökning av invasiva arten svarmunnad smörbult i stockholms skärgård

26 oktober, 2017 Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att Svartmunnad  smörbult ökar dramatiskt.När provfisket avslutades hade mer än 1835 svartmunnade mörbultar fångats totalt i år...

Written by:

26 oktober, 2017 / Comments (0)

Östersjöns Kvoter för 2018 är Beslutade

11 oktober, 2017 Landsbygdsminister Sven Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:S  Jordbruks och fiskeriministrar i Luxenburg där det har beslutats om Fiskemöjligheterna i Östersjön...

Written by:

11 oktober, 2017 / Comments (0)

Forskare vill se omfattande minskning av löjromsfisket

9 oktober, 2017 Forskare på sveriges lantbruksuniversitet vill se omfattande neddragningar av fisket efter siklöja som ger den eftertraktade löjrommen.Skälet är att löjbestånden minskar SLU...

Written by:

9 oktober, 2017 / Comments (0)

Deadline för anmälan ombyggnad av pusch upp fällor.

24 september, 2017 Måndagen den 25 September är sista dag för att meddela om man vill bygga om sina Pusch upp fällor i projektet Sluss ring till Mikael Lundin på Tele 0702712421 för anmälan....

Written by:

24 september, 2017 / Comments (0)

Landningshamnar för pelagiska fångster över 5 ton.

24 september, 2017 Hav har beslutat att de godkända hamnarna för fångster överstigande 5 ton i Bottenhavet är Skagshamn,Skeppsmalen,Bondhamn,spikarna,mellanfjärden,Norrsundet och Engesberg. Godkända...

Written by:

24 september, 2017 / Comments (0)

Jordbruksverket håller möte om småskaligt och kustnära Fiske

4 september, 2017 Såväl Organisationer som enskilda fiskare inom det småskaliga och kustnära Fisket har hört av sig till jordbruksverket att man upplever sin Yrkes situation Problematisk Jordbruksverket...

Written by:

4 september, 2017 / Comments (0)

Länsstyrelsen kallar till fiskarmöte i Norrsundet

3 september, 2017 Den 15 september kl1300-1530 kallar länsstyrelsen till fiskarmöte om aktuella fiskarfrågor vid vår kust under mötet kommer samordning och beställning att göras för de nya...

Written by:

3 september, 2017 / Comments (0)

Eu-kommissionen vill stoppa allt ålfiske i Östersjön

31 augusti, 2017 Eu-Kommissionen vill stoppa allt fiske efter ål i Östersjön från och med 2018 syftet är att rädda den europeiska ålen som är klassad som utrotningshotad. Landsbygds minister...

Written by:

31 augusti, 2017 / Comments (0)

Dåligt lax år i Bottenhavet.

31 augusti, 2017 Som det ser ut nu är endast 5725 st laxar uppfiskad av 7500 tillgänglig kvot men man skall veta att återvandringen från östersjön har varierat ganska omfattande historiskt från år...

Written by:

31 augusti, 2017 / Comments (0)