Explosionsartad ökning av invasiva arten svarmunnad smörbult i stockholms skärgård

26 oktober, 2017 / Comments (0)

Okategoriserade

Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att Svartmunnad  smörbult ökar dramatiskt.När provfisket avslutades hade mer än 1835 svartmunnade mörbultar fångats totalt i år jämfört med 2013 fångades endast en.Den snabba ökningen är oroande,men vi är egentligen inte förvånade så här har det sätt ut på flera andra ställen i Östersjön där arten fått fäste. Arten klarar skiftande temperatur och låga syrehalter och den blir könsmogen tidigt och kan leka vid flera tillfällen per år säger Ann Britt Florin forskare vid SLU Aqua Kustlaboratorium.