Landningshamnar för pelagiska fångster över 5 ton.

24 september, 2017 / Comments (0)

Okategoriserade

Hav har beslutat att de godkända hamnarna för fångster överstigande 5 ton i Bottenhavet är Skagshamn,Skeppsmalen,Bondhamn,spikarna,mellanfjärden,Norrsundet och Engesberg.

Godkända Hamnar för fångster av torsk överstigande 750kg är Öregrund och Grislehamn.