Arkiv

Producentorganisationen Gävlefisk

Verksamhetens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ”bedriva handel med och förädling av medlemmarnas fångster och produkter därav samt söka befordra fiskets tekniska och ekonomiska utveckling hos medlemmarna”.

Under årens lopp har flera fusioner med andra föreningar genomförts. Först med Uppsala läns fiskförsäljningsförening, sedan med Sundsvalls- och Ångermanlands fiskförsäljningsföreningar, och sist 1972 med Västerbottens läns fiskförsäljningsförening. Därmed blev det geografiska området Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten.

Länkar till våra partners:

Sveriges Fiskares Producentorganisation
Swedish Pelagic Federation
Insjöfiskare
Göteborgs Fiskauktion
Stockholms fiskauktion

Övriga externa länkar:

SMHI